Βαθμολογία

Αυξήθηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές

Αυξητικά κινήθηκαν και τον Απρίλιο οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου προς τους ιδιώτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου ανήλθαν σε 4,13 δισ. ευρώ έναντι 3,74 δισ. ευρώ τον Μάρτιο. Ταυτόχρονα, οι εκκρεμείς επιστροφές φόρου ανήλθαν σε 692 εκατ. ευρώ από 688 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο.

Ήτοι, μεταξύ Απριλίου και Μαρτίου οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου αυξήθηκαν κατά 399 εκατ. ευρώ, σε 4,82 δισ. ευρώ στο τέλος Απριλίου από 4,425 δισ. στο τέλος Μαρτίου.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, με συνολικές οφειλές 2,165 δισ. ευρώ (1,515 δισ. ευρώ ο ΕΟΠΥΥ και 400 εκατ. ευρώ το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων). Τα νοσοκομεία οφείλουν 949 εκατ. ευρώ και η Τοπική Αυτοδιοίκηση 304 εκατ. ευρώ.