Βαθμολογία

Αφαίρεση πέντε βαθμών στον Βύζαντα

Αναλυτικά, η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής:

«ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ

Ν. ΕΙΚΟΣΙΔΕΚΑ (Πρόεδρο)

Κ. ΔΟΥΜΕΝΗ (Εκπρ/πο)

Γ. ΤΑΜΠΑΚΗ (Ποδ/στή)

Δέχεται ότι οι εγκαλούμενοι τέλεσαν την αποδιδόμενη σε αυτούς πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ τις πειθαρχικές ποινές α. του χρηματικού προστίμου των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ και β. της αφαίρεσης πέντε (5) βαθμών από το Πρωτάθλημα 2014-2015.

Επιβάλλει στον Ν. ΕΙΚΟΣΙΔΕΚΑ τις πειθαρχικές ποινές α. του χρηματικού προστίμου των χιλίων (1.000) ευρώ και β. της απαγόρευσης οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο για δώδεκα (12) μήνες.

Επιβάλλει στον Γ. ΔΟΥΜΕΝΗ τις πειθαρχικές ποινές α. του χρηματικού προστίμου των χιλίων (1.000) ευρώ και β. της απαγόρευσης οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο για δώδεκα (12) μήνες.

Επιβάλλει στον Γ. ΤΑΜΠΑΚΗ τις πειθαρχικές ποινές α. του χρηματικού προστίμου των πεντακοσίων (500) ευρώ και β. του αποκλεισμού των έξι (6) αγώνων της επόμενης αγωνιστικής περιόδου 2014-2015.(πλαστογραφία στον αγώνας της 9-3-2014 με ΠΑΕ Α.Ο. ΧΑΝΙΑ)».