Βαθμολογία

SL: Αλλαγή ώρας συνεδρίασης Δ.Σ.

Ανακοινώνεται ότι η σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League θα πραγματοποιηθεί στις 15:30 (αντί για 14:00).