Βαθμολογία

Πειθαρχική Δίωξη σε βάρος της ΕΠΣ Πειραιά

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Άσκησης Δίωξης Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων, κ. Νικόλαος Μαργαρίτης, άσκησε Πειθαρχική Δίωξη σε βάρος της ΕΠΣ Πειραιά για δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις, που κατ’ αντικειμενική κρίση δύνανται να βλάψουν την τιμή και την υπόληψη των προσώπων που αφορούν.

Η ανωτέρω πράξη προβλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 20Α παρ.1, 2α’ και 25 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ.