Βαθμολογία

Σεμινάρια Διαιτησίας 2ης Κατηγορίας

Από την ΚΕΔ/ΕΠΟ ανακοινώνονται οι ημερομηνίες και οι τοποθεσίες των σεμιναρίων των Διαιτητών/Βοηθών Διαιτητών/Παρατηρητών Διαιτησίας 2ης Κατηγορίας & των Διαιτητών Υπό Εξέλιξη Κατηγορίας 2 (Development) που θα  πραγματοποιηθούν ως κάτωθι.

- 01-02/9/2022 στην Θεσσαλονίκη (Βορράς)

- 07-08/9/2022 στην Κόρινθο (Νότος)

Οι  Παρατηρητές Διαιτησίας της 2ης Κατηγορίας θα συμμετάσχουν τη δεύτερη ημέρα κάθε σεμιναρίου (02/09 Κόρινθο και 08/09 Θεσσαλονίκη αντίστοιχα).