Βαθμολογία

Μετατέθηκε για την Τρίτη (11/11) το ΔΣ

Από εβδομάδα οι εξελίξεις στην SL 2. Το διοικητικό συμβούλιο της SL 2-FL μεταφέρθηκε για την Τρίτη (11/11).