Βαθμολογία

Στις 22 Δεκεμβρίου η «σούπερ λοταρία» αποδείξεων

Για ακόμα μια φορά κληρώνει στην ΑΑΔΕ, η οποία θα μοιράσει 1.000 ευρώ σε 9.000 φορολογούμενους, την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου. Η λοταρία αφορά συναλλαγές που έγιναν με κάρτες και άλλες μορφές ηλεκτρονικού χρήματος από τις αρχές Ιανουαρίου μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου.

Οι λαχνοί θα εμφανιστούν στην προσωπική ιστοσελίδα των φορολογουμένων στο TAXISnet, όπου θα αναρτηθούν και τα αποτελέσματα της κλήρωσης. Το πλήθος των λαχνών προσδιορίζεται κλιμακωτά, με βάση το άθροισμα των ποσών που αντιστοιχούν στο σύνολο των συναλλαγών του μήνα στον οποίο αφορά η κλήρωση, ως εξής:

  • Για συνολικό άθροισμα μέχρι εκατό 100 ευρώ, ένας λαχνός για κάθε ένα ευρώ.
  • Για τα επόμενα τετρακόσια 400 ευρώ, ήτοι συνολικό άθροισμα από 101 ευρώ μέχρι 500 ευρώ, ένας λαχνός για κάθε δύο ευρώ.
  • Για τα επόμενα 500 ευρώ, ήτοι συνολικό άθροισμα από 501 ευρώ μέχρι 1.000 ευρώ, ένας λαχνός για κάθε τρία ευρώ.
  • Για το υπερβάλλον ποσό, ήτοι συνολικό άθροισμα πάνω από 1.001 ευρώ, ένας λαχνός για κάθε τέσσερα ευρώ.