Βαθμολογία

Εμπλοκή με την πώληση του ΟΛΘ

Στις 21 Δεκεμβρίου θα υπογραφεί της αγοραπωλησίας των μετοχών του 67% του ΟΛΘ. Η ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ αναφέρει πως μετά από τη συμφωνία εμπλεκόμενων μερών και για λόγους ανωτέρας βίας που σχετίζονται με την τράπεζα Promsvyazbanκ, εκδότη της εγγυητικής επιστολής της συναλλαγής, αναβάλλεται η υπογραφή της αγοραπωλησίας μετοχών. Αυτή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου, στις 18.00. Σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, η παραπάνω επιλογή επιβλήθηκε απρόσμενα και απρόβλεπτα λόγω σημερινής απόφασης της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας να θέσει υπό καθεστώς προσωρινής διαχείρισης την παραπάνω τράπεζα.