Βαθμολογία

Πότε αναμένονται οι ενδιάμεσες εκπτώσεις

Την Τετάρτη 1η Νοεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι ενδιάμεσες εκπτώσεις, αν και η ημερομηνία δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί από τις αρμόδιες αρχές. Την ίδια ώρα, εξετάζεται το ενδεχόμενο οι εκπτώσεις να ξεκινήσουν νωρίτερα, δηλαδή στις 30 Οκτωβρίου. Να θυμίσουμε, επίσης, πως την Κυριακή 5 Νοεμβρίου τα καταστήματα προαιρετικά θα παραμείνουν ανοικτά.

Η ΕΣΕΕ υπενθυμίζει στους εμπόρους πως σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 5.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Στην επιβαρυντική περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους ή ως προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση του καταναλωτή, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 10.000 ευρώ.