Βαθμολογία

Λουκέτο στο εργοστάσιο της πρώην Πίτσος

Μια από τις πιο ιστορικές βιομηχανίες της χώρας, το εργοστάσιο της Bosch-Siemens Hausgerate Hellas (ΒSH Hellas), πρώην Πίτσος, στου Ρέντη, βάζει λουκέτο. Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της εταιρείας, η μονάδα πριν βάλει λουκέτο θα λειτουργήσει για ακόμη ένα έτος. Πιο συγκεκριμένα θα κλείσει μετά το τέλος του 2018. Ήδη έχει ξεκινήσει πρόγραμμα μείωσης του προσωπικού με στόχο την άμβλυνση των επιπτώσεων του κλεισίματος.

Η διοίκηση ενημέρωσε τους 250 υπαλλήλους ότι μπορούν να εισέλθουν σε ένα προαιρετικό πρόγραμμα εξόδου με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 2 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 10 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τη δήλωση της διοίκησης, «από την 1η Ιανουαρίου 2018, το εργοστάσιο στην Αθήνα δεν θα μπορεί να υποστηρίξει την κατασκευή οποιουδήποτε από τα προϊόντα του Ομίλου με αποτέλεσμα την απόφαση την αναστολή της παραγωγικής του δραστηριότητα».