Βαθμολογία

Πως θα γίνουν Βενιζέλου και Φιλελλήνων

Ο Δήμος Λαρισαίων διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Διαμόρφωση Βενιζέλου – Φιλελλήνων», εκτιμώμενης αξίας 850.439,28 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο αφορά την μετατροπή της οδού Βενιζέλου σε οδό «ήπιας» κυκλοφορίας με ποδηλατοδρόμο και ζώνη αποκλειστικής κυκλοφορίας λεωφορείων και ΤΑΧΙ, από το ύψος της οδού Ολύμπου (Πλατεία Λαού) μέχρι την διασταύρωση της με την οδό Φιλελλήνων και σε μήκος 195 μ περίπου, την μετατροπή της οδού Φιλελλήνων σε οδό αποκλειστικής κυκλοφορίας λεωφορείων και ΤΑΧΙ από την οδό Βενιζέλου έως την διασταύρωση της με την οδό Κύπρου (Πλατεία Μ. Σάπκα – Κεντρική Πλατεία) και σε μήκος 120 μ περίπου και την πεζοδρόμηση της οδού Δήμητρας μέχρι την διασταύρωση της με την οδό Βύρωνος και σε μήκος 85 μέτρων περίπου. Επίσης κατασκευάζονται ηλεκτρολογικές εργασίες και τοποθέτηση νέων φωτιστικών. Τέλος το έργο περιλαμβάνει εργασίες πρασίνου (αρδευτικό δίκτυο και φυτεύσεις).