Βαθμολογία

Παραβάσεις σε Κέντρα Αποκατάστασης

Σειρά παραβάσεων, ορισμένων μικρής κλίμακας και άλλων που χρήζουν της επέμβασης των ελεγκτικών μηχανισμών της πολιτείας, εντόπισε πρόσφατος τακτικός έλεγχος της αρμόδιας τοπικής επιτροπής σε τέσσερα Κέντρα Αποκατάστασης της περιοχής της Λάρισας. Οι εκθέσεις της επιτροπής έχουν ήδη σταλεί στους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς για τα περαιτέρω.

Η επιτροπή την οποία έχει συστήσει ο περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός, αποτελούμενη από τους Γεώργιο Ζήγρα διευθυντή δημόσιας Υγείας, Κωνσταντίνο Γιαννακόπουλο πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας και την μηχανικό Αικατερίνη Κόκκινου, εντόπισε παραβάσεις όπως: Αλλαγές στη χρήση της θεραπευτικής πισίνας, ή λειτουργία Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας που βρέθηκε να λειτουργεί παρανόμως σε ένα από Κέντρα. Ο νόμος προβλέπει στα Κέντρα Αποκατάστασης την λειτουργία Χώρου αυξημένης φροντίδας και όχι Μ.Α.Φ. Μάλιστα σύμφωνα με το πόρισμα στην συγκεκριμένη Μ.Α.Φ. απασχολούνται παρανόμως γιατροί από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

Σχετικές αποφάσεις αναμένεται να λάβει ο περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός, ενώ κάποια από τα ευρήματα θα σταλούν στην Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΕΔΥΦΚΑ) και στο ΣΔΟΕ.

Με πληροφορίες από "Ελευθερία"
(Μενέλαος Κατσαμπέλας)