Βαθμολογία

Eurobank:Μετά το Πάσχα το «Αγροτικό Κέντρο»

Η Eurobank προχωράει στη δημιουργία αγροτικών κέντρων, μία καινοτομία που η τράπεζα φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε προνόμιο για τον αγροτικό κόσμο της χώρας, καθώς θα παρέχονται συμβουλές για την ένταξη στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και για τη συμμετοχή σε όλα τα επιδοτούμενα χρηματοδοτικά προγράμματα. Το πρώτο αγροτικό κέντρο σε πανελλαδικό επίπεδο θα λειτουργήσει στη Λάρισα και αναμένεται να ξεκινήσει τις εργασίες του λίγο μετά το Πάσχα. 

Έδρα του θα είναι το κατάστημα της κεντρικής πλατείας, το οποίο θα διαμορφωθεί καταλλήλως, και το οποίο σε πρώτη φάση θα εξυπηρετεί ολόκληρη τη Θεσσαλία.

Στόχος της Eurobank μέσω της ολοκληρωμένης στρατηγικής για τους αγρότες και τις αγροτικές επιχειρήσεις είναι η ουσιαστική στήριξη του πρωτογενούς τομέα για τη βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας μέσα από το νέο πρόγραμμα «Business Banking Αγροτικός Τομέας»  Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των επιτυχημένων συνεργασιών με τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας στα διάφορα στάδια της παραγωγής και στην ενίσχυση των δράσεων που αφορούν στην προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας στον αγροτικό τομέα.  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 

• Λογαριασμό Αγροτικών Ενισχύσεων με προνομιακό επιτόκιο 1% για τις καθημερινές συναλλαγές και την πίστωση των αγροτικών ενισχύσεων. 

• Κάρτα του Αγρότη με επιτόκιο 0% έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2017, πλέον εισφοράς 0,12% του Ν. 128/1975. Στη συνέχεια και μέχρι τη λήξη της σύμβασης χρηματοδότησης, το επιτόκιο θα διαμορφωθεί στο 4,8% πλέον εισφοράς 0,12% του Ν. 128/1975. Με την Κάρτα του Αγρότη –τη χρεωστική κάρτα που η Eurobank εκδίδει στο πλαίσιο συνεργασίας με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων– οι δικαιούχοι μπορούν να «προεισπράξουν» το 80% της βασικής ενίσχυσης για την κάλυψη παραγωγικών δαπανών που σχετίζονται με την αγροτική εκμετάλλευση. 

• Προγράμματα χρηματοδότησης αγροτικού εξοπλισμού για την αγορά επαγγελματικού εξοπλισμού, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου. 

thessaliaeconomy.gr