Βαθμολογία

Διορία έως τον Ιούλιο για POS

Τρεις μήνες έχουν στη διάθεσή τους τα καταστήματα λιανικής, τα συνεργεία, τα ιατρεία, οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών και άλλοι επαγγελματίες για να εγκαταστήσουν τερματικά αποδοχής καρτών (POS).

Τη Μεγάλη Πέμπτη, υπογράφηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Οικονομικών και Οικονομίας με την οποία καθορίζονται οι κατηγορίες επαγγελμάτων και επιχειρήσεων που υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4446/2016.

Ειδικά όσοι κάνουν έναρξη δραστηριότητας τις 30 τελευταίες ημέρες αυτής της προθεσμίας, θα έχουν περιθώριο τεσσάρων –και όχι τριών μηνών– από τη δημοσίευση της απόφασης. Όσοι κάνουν έναρξη ή μεταβολή δραστηριότητας μετά την παρέλευση της προθεσμίας, οφείλουν να συμμορφωθούν εντός μήνα από την έναρξη ή τη μεταβολή.

Τσουχτερά πρόστιμα

Διοικητικό πρόστιμο 1.500 ευρώ θα επιβληθεί στους παραβάτες, με δυνατότητα μείωσης στο μισό εάν καταβληθεί εντός 30 ημερών. Αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια ελέγχων, την επιβολή των προστίμων και τη βεβαίωση των παραβάσεων είναι η Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας της Αγοράς Προϊόντων & Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων