Βαθμολογία

Αλλαγές στο Κοινωνικό Τιμολόγιο

Σε αλλαγές στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο για όσους είναι ήδη ενταγμένοι σε αυτό και για όσους πρόκειται να υπαχθούν πρόκειται να προχωρήσει το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Με διάταξη απαλλάσσεται από τη χρέωση Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας το σύνολο των καταναλώσεων των 645.262 δικαιούχων του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου και του Τιμολογίου Πολυτέκνων μέχρι τα όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης, που ισχύουν για κάθε κατηγορία δικαιούχων.

Στην τιμολόγηση του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου θα συμπεριλαμβάνεται και η νυχτερινή κατανάλωση, εφόσον η συνολική (ημερήσια και νυχτερινή) δεν υπερβαίνει το μέγιστο όριο KWh που έχουν οριστεί για κάθε κατηγορία.

Καταργείται επίσης η απένταξη από το Κοινωνικό Τιμολόγιο δικαιούχων που ξεπερνούσαν τη μέγιστη κατανάλωση ρεύματος. Έτσι, οι ευπαθείς ομάδες δεν θα απεντάσσονται, αλλά θα τιμολογούνται με τις ανταγωνιστικές χρεώσεις των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας μόνο για την υπερβάλλουσα κατανάλωση.

Με τις αλλαγές αυτές το υπουργείο επιδιώκει την αποκατάσταση αδικιών και τη μεγαλύτερη ανακούφιση των ασθενέστερων οικονομικά καταναλωτών.