Βαθμολογία

Εκ νέου στο σφυρί το πρ. εργοστάσιο ζαχάρεως

Με αναπροσαρμογή του ελάχιστου τιμήματος από 2,9 εκατ. ευρώ στα 4 εκατ. ευρώ η Πειραιώς Real Estate επαναπροκήρυξε τον πλειοδοτικό διαγωνισμό πώλησης του ημιτελούς ακινήτου της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζαχάρης, στην παραλιακή οδό Κουντουριώτου 9, στη Θεσσαλονίκη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι τη Δευτέρα 3 Μαρτίου, ενώ μαζί με την προσφορά οφείλουν να υποβάλουν και εγγυητική επιστολή ίση με το 5% του τιμήματος που προσφέρουν.

Την ίδια ημερομηνία και με τους ίδιους όρους για την εγγυητική επιστολή, η Πειραιώς Real Estate δέχεται προσφορές και για τέσσερα ακόμη ακίνητα της ΕΒΖ, για τα οποία δεν υπήρξε ενδιαφέρον στον πρώτο διαγωνισμό. Σε αυτά το ελάχιστο τίμημα δεν έχει αναπροσαρμοστεί. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα ακόλουθα ακίνητα:

1. Εργοστάσιο παραγωγής ζάχαρης από ζαχαρότευτλα (εκτός λειτουργίας), με εμβαδόν γηπέδου 318.772 τετραγωνικά μέτρα (μ2) και συνολική επιφάνεια κτισμάτων 27.021,15 μ2, από τα οποία 12.113,58 μ2 είναι κατασκευές των μονάδων παραγωγής και 14.907,57 μ2 κτίρια διοίκησης – εξυπηρέτησης του προσωπικού και αποθήκευσης, στην περιοχή Συκουρίου Λάρισας. Ελάχιστη Τιμή Πώλησης 8.000.000 €.

2. Εργοστάσιο παραγωγής ζάχαρης από ζαχαρότευτλα (εκτός λειτουργίας), με εμβαδό γηπέδου 691.431 μ2 και συνολική επιφάνεια κτισμάτων 51.203 μ2, από τα οποία 44.056 μ2 είναι κατασκευές των παραγωγικών μονάδων του εργοστασίου και 7.147 μ2 κτίρια διοίκησης-εξυπηρέτησης του προσωπικού και αποθήκευσης, στην περιοχή Πετροχωρίου Ξάνθης. Ελάχιστη Τιμή Πώλησης 7.800.000€.

3. Εγκαταστάσεις γραφείων – εργαστηρίων στη Σίνδο Θεσσαλονίκης με εμβαδόν γηπέδου 83.520 μ2 και κτίρια συνολικής επιφανείας 1702.76 μ2. Ελάχιστη Τιμή Πώλησης 3.000.000€.

4. Ημιτελές κτίριο οκτώ (8) υπέργειων ορόφων και δύο (2) υπόγειων επί της οδού Κουντουριώτου, συνολικής επιφάνειας χώρων κύριας χρήσης 4846,54μ2, χώρων βοηθητικών χρήσεων εμβαδού 564,70 μ2 στο Α" υπόγειο και χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων συνολικού εμβαδού 1131.75 μ2 στο Β" υπόγειο, σε οικόπεδο 1.010 μ2 στην περιοχή του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Ελάχιστη Τιμή Πώλησης 4.000.000€.

5. Διαμέρισμα εμβαδού 123,55 τ.μ. με ημιϋπαίθριο χώρο εμβαδού 4,74 τ.μ. στον 3ο όροφο οικοδομής επί της οδού Σκουφά, Κολωνάκι, Αθήνα. Ελάχιστη Τιμή Πώλησης 260.000€.

newmoney.gr