Βαθμολογία

ΑΣΕΠ: 36.201 υποψήφιοι για 1.666 θέσεις!

Χαμός γίνεται στο ΑΣΕΠ με εκατοντάδες υποψηφίους να διεκδικούν μία θέση σε νοσοκομεία σε στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Για την ακρίβεια, 36.201 υποψήφιοι υπέβαλαν αίτηση για 1.666 θέσεις, με πολλούς, μάλιστα, να έχουν καταθέσει πάνω από μία αίτηση, με αποτέλεσμα ο αριθμός να αγγίζει τις 860.368.

Ο μεγάλος αριθμός δείχνει την ανεργία που υπάρχει στον κλάδο και την αγωνία για μια θέση εργασίας. Για κάθε θέση, σύμφωνα με τα στοιχεία, καταγράφηκαν κατά μ.ο. 516 προτιμήσεις. Πιο συγκεκριμένα, υποβλήθηκαν αιτήσεις για τις εξής κατηγορίες:

3.113 αιτήσεις για την κάλυψη 124 θέσεων κατηγορίας ΠΕ

9.615 αιτήσεις για την κάλυψη 700 θέσεων κατηγορίας TΕ

12.868 αιτήσεις για την κάλυψη 494 θέσεων κατηγορίας ΔΕ

10.605 αιτήσεις για την κάλυψη 348 θέσεων κατηγορίας ΥΕ

Το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων αναλύεται ανά κλάδο - ειδικότητα ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ: 92

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 7

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 102

ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: 30

ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: 21

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 9.865

ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ: 1.544

ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ - ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ: 989

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ: 1.008

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΩΝ: 4.342

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΩΝ (ΒΙΟΛΟΓΩΝ): 1.236

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 4.080

ΤΕ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ: 70

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ: 926

ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ: 416

ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: 50.782

ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: 886

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 3.277

ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ: 1.345

ΤΕ ΜΑΙΩΝ - ΜΑΙΕΥΤΩΝ: 6.291

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 156.990

ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ: 9.576

ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: 372

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: 89

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: 41

ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: 11.107

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: 40.407

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 190.812

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ: 78

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ: 4.197

ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ: 291

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: 14.365

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ: 109.945

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ: 197.000

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ - ΣΑΒΑΝΩΤΩΝ: 2.628

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ - ΣΑΒΑΝΩΤΩΝ - ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΩΝ: 1.834

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ: 9.926

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ: 2.030

ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ: 927

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ: 3.087

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ: 2.762

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ - ΣΤΡΙΩΝ: 10.739

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΥΝΤΩΝ - ΠΛΥΝΤΡΙΩΝ: 3.856