Βαθμολογία

ΟΑΕΔ: Αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης ανέργων

Τα προσωρινά αποτελέσματα για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε όλους τους Δήμους της χώρας, για 24.251 θέσεις, αναρτήθηκαν την Τρίτη (14/2) στην διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ. Πιο συγκεκριμένα, αναρτήθηκαν ο Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων, ο Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων και ο Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική αίτηση και τη μοριοδότησή τους από το Μητρώο τους μέσω του e-Services IIS στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησης τους και από τους πίνακες κατάταξης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησή τους, και σε περίπτωση αποκλεισμού τους, για τον λόγο που αποκλείστηκαν, από τον Πίνακα Αποκλειομένων.

Παράλληλα, μπορούν να ενημερωθούν για το σύνολο της μοριοδότησής τους την προτίμησή τους με το κριτήριο της εντοπιότητας, αλλά και για το σύνολο της μοριοδότησής τους σχετικά με τις προτιμήσεις τους χωρίς το κριτήριο της εντοπιότητας.

Αιτιολογημένες ενστάσεις για τα αποτελέσματα των παραπάνω Πινάκων μπορούν να υποβληθούν από τις 15 Φεβρουαρίου στις 10:00 μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου στις 12:00, με ηλεκτρονικό τρόπο.