Βαθμολογία

Αίτηση των τραπεζών για ειδική διαχείριση

Το πρώτο βήμα για την τοποθέτηση ειδικού διαχειριστή από τις Τράπεζες στον Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη έγινε την Πέμπτη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες κατατέθηκε η σχετική αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Αν το αίτημα των δανειστών ικανοποιηθεί, τότε θα ανοίξει ο δρόμος για την πώληση των περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού, μια διαδικασία που μπορεί να γίνει τμηματικά ή στο σύνολό της.

Η αίτηση θα συζητηθεί στις 3 Μαρτίου, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο αν θα παρασταθεί η πλευρά Ψυχάρη, η οποία θα πρέπει να αποδείξει ότι ο όμιλος δεν βρίσκεται σε οριστική παύση πληρωμών, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για να απορρίψει το δικαστήριο την αίτηση των τραπεζών για διορισμό ειδικού διαχειριστή.

Σημειώνεται ότι οι συνολικές απαιτήσεις των τραπεζών από τον ΔΟΛ αντιπροσωπεύουν το 74% του συνόλου, άρα πληρούνται και οι απαιτήσεις που θέτει ο νόμος (σ.σ. τουλάχιστον το 40%).

Ο ειδικός διαχειριστής προτείνεται από τους πιστωτές που υποβάλλουν την αίτηση, πληρώνεται από τους ίδιους και αναλαμβάνει την υποχρέωση, αφού διενεργήσει απογραφή του ενεργητικού της επιχείρησης, να προκηρύξει πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίησή του.

Αν από το προϊόν της εκποίησης εξοφλούνται οι πιστωτές, ο έλεγχος της εταιρείας με το εναπομείναν ενεργητικό επιστρέφει στους μετόχους της, διαφορετικά, με την ολοκλήρωση της ειδικής διαχείρισης, υποβάλλεται αίτηση πτώχευσης. Όλα αυτά θα τρέξουν με διαδικασίες εξπρές καθώς η ειδική διαχείριση πρέπει να ολοκληρώνεται, εκτός εξαιρέσεων, το αργότερο σε 12 μήνες.

Οι προϋποθέσεις για να κινηθεί η διαδικασία είναι οι εξής: Η επιχείρηση να βρίσκεται σε γενική και μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης χρηματικών υποχρεώσεων, ή να εμφανίζει για δύο συνεχόμενες χρήσεις αρνητικά ίδια κεφάλαια, ή καθαρή θέση χαμηλότερη του 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (σ.σ. λόγος λύσης της εταιρείας, βάσει του άρθρου 48 του Ν. 2190).

Η αίτηση των πιστωτών θα πρέπει να συζητείται εντός διμήνου από την κατάθεσή της, ενώ η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, εκτός αν η ίδια προβλέπει κάτι διαφορετικό. Η απόφαση πρέπει να εκδοθεί εντός μηνός από τη συζήτηση της αίτησης. Αιτήσεις τριτανακοπής συζητούνται εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης.

thetoc.gr