Βαθμολογία

Σε δύσκολη θέση και η Χρυσή Ευκαιρία

Σε δεινή οικονομική θέση φαίνεται πως βρίσκεται μία ακόμα ιστορική εφημερίδα, η Χρυσή Ευκαιρία. "Μετά την υπόθεση της Νίκας ένα ακόμα κατόρθωμα φαίνεται ότι έχει πετύχει η Global Finance του κυρίου Άγγελου Πλακόπητα με την εξαγορά της Χρυσής Ευκαιρίας από τον πάλαι ποτέ ισχυρό εκδοτικό όμιλο της Χ.Κ. Τεγόπουλος", σύμφωνα με όσα υποστηρίζει το bankingnews.gr.

Η εταιρία εξαγοράστηκε το 2008 από τον όμιλο Πλακόπητα και από τότε ακολούθησε μια συνεχή καθοδική πορεία με αποτέλεσμα σήμερα να βρίσκεται σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση.
Μάλιστα για την εξαγορά ελήφθη ομολογιακό δάνειο 45 εκ ευρώ το οποίο έπρεπε να αποπληρωθεί σε εξαμηνιαίες δόσεις έως τον 10ο του 2015 αλλά φαίνεται ότι πληρώθηκαν ελάχιστες δόσεις και στο τέλος του 2015 το υπόλοιπο ήταν 37 εκ Ευρώ.

Παρ όλα αυτά η εταιρία έχει λάβει περίοδο χάριτος ενώ εδώ και τέσσερα χρόνια δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της. Στο τέλος του 2015 η εταιρία είχε αρνητική καθαρή θέση 2,4 εκ ευρώ και τα συνολικά δάνεια προσέγγιζαν τα 40 εκ ευρώ.

Αποκαλυπτική είναι επίσης η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή που αναφέρεται στη μη διενέργεια απομείωσης της αναγνωρισθείσας υπεραξίας και άυλου περιουσιακού στοιχείου ποσού 11,4 εκ. και 5,3 εκ. αντίστοιχα (σύνολο δηλαδή 16,7 εκ ευρώ) που αν γίνονταν η αρνητική καθαρή θέση της εταιρίας θα διαμορφωνόταν σε στα επίπεδα των 19 εκ ευρώ.

Επίσης ο ορκωτός αναφέρει πως το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας υπερβαίνουν τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά ποσό 40,8 εκ. και 38,0 εκ. Ουσιαστικά δηλαδή πρόκειται για μια εταιρία που χρειάζεται άμεσα κεφαλαιακή ενίσχυση ή αναδιάρθρωση προκειμένου να επιβιώσει.

Το ερώτημα που τίθεται βέβαια είναι με ποιο τρόπο καταφέρνει να λειτουργεί και να λαμβάνει waiver για τις υποχρεώσεις της όταν εδώ και 4 χρόνια ο μέτοχος δεν έχει επιχειρήσει να ενισχύσει σε κανένα χρονικό σημείο την εταιρία.

Αναδημοσίευση από bankingnews.gr
(Νίκος Καρούτζος)