Βαθμολογία

Απαγόρευση εισόδου και χρηματικό πρόστιμο σε Αντωνίου!

Αναλυτικά: Κατά την τελευταία της συνεδρίαση η Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

- Κηρύσσει πειθαρχικά ελεγκτέο τον τραυματιοφορέα του σωματείου Α.Μ.Ε.Σ. Ο ΑΧΙΛΛΕΑΣ κ. Πλάτωνα Νικολαΐδη. Επιβάλλει σε αυτόν χρηματική ποινή ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ και απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για ένα (1) μήνα.

- Κηρύσσει πειθαρχικά ελεγκτέο τον εκπρόσωπο του σωματείου “ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ” κ. Γεώργιο Αθανασιάδη. Επιβάλλει σε αυτόν χρηματική ποινή ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ και απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για ένα (1) μήνα.

- Κηρύσσει πειθαρχικά ελεγκτέους τους εγκαλούμενους, για τα αναφερόμενα στο σκεπτικό πειθαρχικά παραπτώματα. Επιβάλλει α) στο εγκαλούμενο Αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία “ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ”, την χρηματική ποινή των πεντακοσίων (500) ευρώ και β) στον Δ. Μαρνέρη, εκπρόσωπο του σωματείου “ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ” χρηματική ποινή τριακοσίων ευρώ (300€) και απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για ένα (1) μήνα.

- Κηρύσσει πειθαρχικά ελεγκτέο τον εγκαλούμενο, για το αναφερόμενο στο σκεπτικό πειθαρχικό παράπτωμα. Επιβάλλει στον Δ. Παπασπύρου, χρηματική ποινή τριακοσίων (300€) ευρώ και απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για έναν (1) μήνα.

- Δικάζει απόντος του εγκαλουμένου σωματείου με την επωνυμία “ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ” και κηρύσσει αυτό πειθαρχικά ελεγκτέο, για το αναφερόμενο στο σκεπτικό πειθαρχικό παράπτωμα και του επιβάλλει χρηματική ποινή πεντακοσίων ευρώ (500).

- Κηρύσσει τον εγκαλούμενο ΣΩΤΗΡΙΟ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, προπονητή του αθλητικού σωματείου “ΔΩΤΙΕΥΣ ΑΓΙΑΣ”, πειθαρχικά ελεγκτέο για το αναφερόμενο στο σκεπτικό πειθαρχικό παράπτωμα και του επιβάλλει χρηματική ποινή πεντακοσίων ευρώ (500) και απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο ενός (1) μηνός.

- Απαλλάσσει το εγκαλούμενο Σωματείο με την επωνυμία “ΑΡΗΣ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ”. Κηρύσσει πειθαρχικά ελεγτέο τον εγκαλούμενο Κωνσταντίνο Ζαμπέτογλου και επιβάλλει σ’ αυτόν χρηματική ποινή τετρακοσίων (400) ευρώ, καθώς και απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους επί δύο (2) μήνες.

- Κηρύσσει τον εγκαλούμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ εκπρόσωπο του σωμ. “ΘΥΕΛΛΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΠΟ”, πειθαρχικά ελεγτέο και δέχεται ότι τέλεσε την αποδιδόμενη σ΄αυτόν πειθαρχική παράβαση. Επιβάλλει χρηματική ποινή τριακοσίων (300) ευρώ και απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για δυο (2) μήνες».