Βαθμολογία

Δράση Ενημέρωσης από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Λαρισαίων

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Λαρισαίων, στα πλαίσια της καταπολέμησης των διακρίσεων και της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών σε αγαθά και υπηρεσίες, πραγματοποίησε δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε ενήλικες αλλοδαπούς που παρακολουθούν κύκλους μάθησης διαφόρων επιπέδων.

Η υπεύθυνη εκπαιδευτικός του Κέντρου, κα Χρύσα Παππά, και η διαπολιτισμική διαμεσολαβήτρια, κα Ειρήνη Παπαϊωάννου, γνωστοποίησαν τη συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Λαρισαίων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2021-2027 και ενημέρωσαν τους ωφελούμενους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και επιδόματα, τους τοπικούς και μη φορείς, τις αρχές και υπηρεσίες διασύνδεσης και παραπομπής. Έγινε ένας γόνιμος διάλογος μεταξύ των παρευρισκομένων και αποσαφηνίστηκαν απορίες και ερωτήματα που έχουν να κάνουν τόσο με τα δικαιώματα που κάθε πολίτης έχει και μπορεί να απολαμβάνει στα πλαίσια της κοινότητας, αλλά και τους φορείς όπου πρέπει να απευθύνονται.

Βασικός σκοπός του Κέντρου Κοινότητας αποτελεί η ολιστική υποστήριξη των πολιτών του Δήμου, μέσα από την παροχή ενός πλέγματος υπηρεσιών, ώστε να καταστεί ορατός ο στόχος της καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και παράλληλα η ενίσχυση της διαδικασίας ένταξης των ωφελουμένων του στην τοπική κοινωνία και της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Λαρισαίων εντάσσεται στο πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης υλοποιεί την πράξη

« Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (συνεχιζόμενη δράση)» και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα « Θεσσαλία 2021-2027».