Βαθμολογία

Το ΔΣ του Αιολικού

Μετά την περαίωση όλων των νόμιμων διαδικασιών ενώπιον των αρμοδίων οργάνων και αρχών (Γενική Συνέλευση, ΓΕΜΗ κτλ) η νέα σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της ΠΑΕ Α.Ε.Π.Σ. Αιολικός, που προέκυψε από την έκτακτη ΓΣ της εταιρείας (1/11/2023) και τη συνεδρίαση του ΔΣ (2/11/2023) έχει ως εξής:

Πρόεδρος/Διευθύνων Σύμβουλος: Κωνσταντίνου Χρυσοβαλάντης

Αντιπρόεδρος: Μπέκας Ιωάννης

Μέλος: Πουρής Χρήστος

Μέλος: Φινφίνης Μιχαήλ

Μέλος: Αντωνάκας Δημήτριος (Εκπρόσωπος Ερασιτέχνη)

Εκπρόσωπος, ΜΗ μέλος ΔΣ: Μπέκας Στυλιανός

Η θητεία του νέου διοικητικού συμβουλίου είναι διετής και λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2025.