Βαθμολογία

Κυκλικός κόμβος στην είσοδο της Φαλάνης

Ξεκινάει το έργο κατασκευής κυκλικού κόμβου στην είσοδο της Φαλάνης, μετά και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης του έργου από τον δήμαρχο Λαρισαίων Απόστολο Καλογιάννη και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «ΑΙΑΣ ΑΤΕ» κ. Θ. Ζυγογιάννη.

Σκοπός του έργου είναι να βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας και διαβίωσης των κατοίκων και των φιλοξενούμενων της περιοχής, ενώ το έργο προβλέπεται να καλύψει πάγιες ανάγκες.

Η κατασκευή των έργων θα γίνει σύμφωνα με τα καλύτερα από επιστημονικής και τεχνικής άποψης πρότυπα και υλικά.

Οι εργασίες της περιλαμβάνουν ολοκληρωμένα τμήματα για την λειτουργία του έργου, ώστε να είναι ασφαλής η λειτουργία τους καθώς και την επιμελημένη αποκατάσταση κάθε τυχόν βλάβης που θα προξενηθεί κατά την κατασκευή των έργων.

Το έργο «κυκλικού κόμβου Φαλάνης και δημοτικών οδών» χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Λαρισαίων και του Ταμείου Αλληλεγγύης και ο προυπολογισμός του ανέρχεται στις 800 χλδ ευρώ περίπου.

Στην υπογραφή της σύμβασης παρέστησαν επίσης ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Εργων κ. Γιώργος Σούλτης και ο αν. προιστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θαν. Πατσιούρας.