Βαθμολογία

«Δεν υπάρχουν φωτογραφικές διατάξεις, οι καταγγελίες είναι ανυπόστατες»

Με αφορμή δημοσιεύματα και τοποθετήσεις, σχετικά με την ετήσια επικαιροποίηση του Κανονισμού Δεοντολογίας, και ειδικότερα για τα υπαγόμενα στον ΚΔ πρόσωπα, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία υπενθυμίζει ότι με την υπ’ αριθμό 5/2022 απόφασή της, η Επιτροπή Δεοντολογίας έκρινε ότι

«….., η παρούσα Επιτροπή κρίνει, κατ’ αρχάς, ότι οι δικηγόροι διάδικοι Νικόλαος Μπάρτζης και Βασίλειος Σαράκης, οι οποίοι εγκαλούνται από την ΠΑΕ Λάρισας ως προς την προαναφερθείσα εισήγηση-γνωμοδότησή τους σχετικά με τα ζητήματα, επί των οποίων ελήφθη και η επίμαχη απόφαση της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων κατά τη συνεδρίαση της 14.9.2021, δεν είναι πειθαρχικά ελεγχόμενοι από αυτήν. Και τούτο διότι αφ’ ενός μεν ως νομικοί σύμβουλοι -κατά τον κρίσιμο χρόνο- της ΕΠΟ δεν ανήκουν στα πρόσωπα που, κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του ΚωδΔ, δεσμεύονται από τον Κώδικα αυτό,….»

Αυτονόητο είναι ότι, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, ακριβώς τα αυτά ισχύουν για όσους συνδέονται με την ΕΠΟ με σύμβαση εργασίας, αφού άλλωστε είναι αδιανόητο οι εργαζόμενοι ενός φορέα να υπάγονται στις Πειθαρχικές Επιτροπές του εργοδότη τους και όχι στην κείμενη νομοθεσία.

ΔΕΝ υπάρχουν φωτογραφικές διατάξεις!

Προστίθενται στον Κανονισμό τα αυτονόητα, σύμφωνα με το δεδικασμένο και τη νομολογία που παρήγαγε η Επιτροπή Δεοντολογίας, προκειμένου να σταματήσουν οριστικά οι παραδοξολογίες και οι συστηματικοί εκβιασμοί εργαζομένων με ανυπόστατες καταγγελίες.