Βαθμολογία

ΠΣΑΤ: Τακτική Γ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Kαταστατικού, καλούνται τα μέλη του Συνδέσμου σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΠΣΑΤ (Ασκληπιού 3, 2ος όροφος- Αθήνα) με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διοικητικός Απολογισμός 2022  - 'Εγκριση.

2. Οικονομικός Απολογισμός 2022 - 'Εγκριση - ΄Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής - Απαλλαγή Δ.Σ. ευθυνών.

3. Προϋπολογισμός περιόδου 2023  - 'Εγκριση.

4. Ανακοινώσεις Δ.Σ. - Προτάσεις Δ.Σ. και Μελών του Συνδέσμου (σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. ιγ, οι προτάσεις Μελών του Συνδέσμου θα πρέπει να υποβληθούν γραπτώς πριν από την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης).

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά (με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης) την 30η Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδρίων της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, 1ος όροφος).

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΣΑΤ