Βαθμολογία

«Πράσινο φως» για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού στο Δήμο Τεμπών

Την έγκριση της μελέτης και των όρων διακήρυξης για εγκατάσταση, ενός φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 1 ΜΒ, συνολικού προϋπολογισμού 779.960,00 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α.), αποφάσισε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Τεμπών. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών και από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Τεμπών και αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση της ΔΕΥΑ Τεμπών.

Όπως τονίζει ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑ κ. Κακαγιάννης, «υπολογίζουμε ότι με τη λειτουργία αυτού του φωτοβολταϊκού σταθμού  θα έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 45% στα αντλιοστάσια της ΔΕΥΑ.

Πλέον, το έργο μπαίνει σε φάση δημοπράτησης και αν όλα δουλέψουν όπως πρέπει, τότε μέχρι τέλος του έτους μπορεί το έργο να έχει ολοκληρωθεί».

Διευκρινίζει ακόμα ο κ. Κακαγιάννης, «αυτό σημαίνει ότι αρχικά, το 45% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει η ΔΕΥΑ στα αντλιοστάσιά της, θα καλύπτεται αφού θα παράγεται από το φωτοβολταϊκό σταθμό. Τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν από αυτή την κίνηση θα επιτρέψουν στη ΔΕΥΑ για να μπορέσει να μειώσει τα ανταποδοτικά τέλη (ύδρευσης) και να πραγματοποιήσει και άλλες δράσεις προς όφελος των δημοτών.

Στόχος μας είναι η ενεργειακή αυτονομία μέσα στην επόμενη τριετία, αξιοποιώντας τα χρηματοδοτικά προγράμματα που υπάρχουν και με στόχο αρχικά να μειώσουμε όσο γίνεται τα ανταποδοτικά τέλη που πληρώνουν οι δημότες μας».

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός θα στηθεί σε ιδιόκτητη δημοτική έκταση στην περιοχή της Κοινότητας Πυργετού.