Σε ένα ακόμη πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, το πέμπτο κατά σειρά μέχρι σήμερα από διοικήσεως του Γιώργου Στάσση, προχωράει η ΔΕΗ, με στόχο αφενός τη μείωση του λειτουργικού κόστους και αφετέρου την ανανέωση του προσωπικού της.

Το νέο πρόγραμμα που ενέκρινε προχθές το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας απευθύνεται κυρίως σε διοικητικούς υπαλλήλους, με την επιχείρηση να αναμένει να κάνουν χρήση περί τα 300-400 άτομα ηλικίας γύρω στα 58 έτη.

Το πρόγραμμα παρέχει ως κίνητρο αποχώρησης μέχρι και 6 μισθούς, ανάλογα με την προϋπηρεσία, την ηλικία και την οικογενειακή κατάσταση, ενώ εξαιρούνται εργαζόμενοι που πρόκειται να βγουν σε σύνταξη εντός του 2023.

Το μέγιστο της αποζημίωσης φτάνει τις 45.000 ευρώ ανά εργαζόμενο και ο υπολογισμός ξεκινάει από τη θεσπισμένη αποζημίωση των 15.000 ευρώ που δικαιούται κάθε εργαζόμενος που αποχωρεί από την επιχείρηση.

Σε αυτά προστίθενται 10.000 ευρώ για αυτασφάλιση και το τελικό ποσό προσαυξάνεται ανάλογα με την ηλικία, τον αριθμό τέκνων και την προϋπηρεσία. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 15 Φεβρουαρίου 2023.

Ωστόσο, όσοι δηλώσουν συμμετοχή έως 31 Δεκεμβρίου 2022 θα λάβουν επιπλέον έναν μισθό ως αποζημίωση. Οι διοικητικοί υπάλληλοι που θα μπουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να αποχωρήσουν έως και τις 31 Οκτωβρίου 2023. Για τους τεχνικούς η ακριβής ημερομηνία αποχώρησης θα προσδιοριστεί σε συνεννόηση με την αρμόδια διεύθυνση, που θα αξιολογήσει τις ανάγκες ώστε να μη διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία της.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ