Ταχύτερα από το αρχικώς αναμενόμενο θα καταβληθούν τόσο οι νέες αυξημένες συντάξεις του 2023, όσο και η επιταγή ακρίβειας στους χαμηλοσυνταξιούχους.

Tην επίσπευση της αύξησης στις συντάξεις και της καταβολής της ειδικής οικονομικής ενίσχυσης σε χαμηλοσυνταξιούχους και δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων προβλέπουν διατάξεις του νομοσχεδίου για το ασφαλιστικό που κατατέθηκε στη Βουλή. Και ορίζουν αφενός ότι η υπουργική απόφαση για το ποσοστό αύξησης των συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου του 2023 αναμένεται να εκδοθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου, αφετέρου ότι η έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς ευάλωτους συνταξιούχους και ανασφάλιστους υπερήλικες καθώς και στους δικαιούχους αναπηρικού επιδόματος, ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και επιδόματος παιδιού, θα καταβληθεί έως τις 20 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό αύξησης των κύριων συντάξεων από 1.1.2023, ίσως και πάνω από 7,5%, θα δοθεί με βάση τα στοιχεία του ΑΕΠ και του πληθωρισμού που βρίσκονται στην εισηγητική έκθεση του κρατικού προϋπολογισμού. Τυχόν διορθώσεις – αναπροσαρμογές και οι αντίστοιχες εκκαθαρίσεις θα γίνουν με τις αυξήσεις του 2024, καθώς η σχετική διάταξη ορίζει ότι οι διαφορές που μπορεί να προκύπτουν θα καλύπτονται στην απόφαση του αμέσως επόμενου έτους και θα αποδίδονται. Στο νομοσχέδιο αποσαφηνίζεται ότι το ποσό της βασικής σύνταξης του τ. ΟΓΑ ορίζεται στα 360 ευρώ και από 1.1.2023 θα αυξάνεται όπως και η εθνική σύνταξη.

Αναφορικά με την έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς ευάλωτους συνταξιούχους και ανασφάλιστους υπερήλικες καθώς και τους δικαιούχους αναπηρικού επιδόματος, ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και επιδόματος παιδιού, το νομοσχέδιο ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής του, ενώ από το υπουργείο Εργασίας ξεκαθαρίζεται ότι θα καταβληθεί έως τις 20 Δεκεμβρίου. Και αυτό γιατί, ειδικά για τον επόμενο μήνα, η τακτική καταβολή των προνοιακών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ καθώς και η καταβολή του επιδόματος γέννησης, του επιδόματος αναδοχής και του επιδόματος ομογενών θα πραγματοποιηθεί έως τις 20 Δεκεμβρίου (και όχι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία).

Αναπηρική σύνταξη

Με άλλες διατάξεις, μειώνεται το ποσοστό από 67% σε 50% για συγκεκριμένες ομάδες ασφαλισμένων, ως προϋπόθεση λήψης παροχών αναπηρίας, ώστε να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση σε όλα τα ταμεία, και καταργούνται όλες οι επιμέρους συνταξιοδοτικές διατάξεις των φορέων που έχουν ενταχθεί στον ΕΦΚΑ για τη χορήγηση αναπηρικής σύνταξης από κοινή νόσο, καθώς δημιουργείται ενιαίο πλαίσιο για όλα τα Ατομα με Αναπηρία. Ετσι, παύει η διάκριση σε «παλαιούς» και «νέους» ασφαλισμένους. Από το 2025, στο ενιαίο πλαίσιο θα ενταχθούν και οι ασφαλισμένοι του τ. ΟΓΑ.

Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται διάταξη σύμφωνα με την οποία δημόσιοι υπάλληλοι που είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα τα έτη 2010, 2011 και 2012 (άρα είχαν ήδη 25 χρόνια συμπληρωμένης υπηρεσίας μέχρι τότε), διατηρούν το δικαίωμα για λήψη μειωμένης σύνταξης σε ηλικία 56, 58 ή 60 ετών (με βάση δηλαδή τα όρια ηλικίας που ίσχυαν μέχρι τον ν. 4336/2015), εφόσον όμως αυτή συμπληρωθεί έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Επίσης, θεσπίζεται η απευθείας εξέταση της αίτησης συνταξιοδότησης από τον τελευταίο φορέα διαδοχικής ασφάλισης, εφόσον σε αυτόν έχουν διανυθεί 1.000 ημέρες ασφάλισης, με 300 την τελευταία πενταετία (προηγουμένως 1.500 και 500 αντίστοιχα).

Τέλος, καθορίζεται ανώτατο όριο 1.382,4 ευρώ τον μήνα στις επικουρικές συντάξεις.

Ρούλα Σαλούρου (Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ)