Βαθμολογία

Αναβολή του SUPER CUP

Κατόπιν ερμηνευτικής εγκυκλίου που απέστειλε η ΓΓΑ την Παρασκευή το μεσημέρι στις ΕΠΣ, απαγορεύει ρητώς σύμφωνα με το νόμο Αυγενάκη, τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων σε σωματεία που δεν φέρουν πλήρως την αθλητική αναγνώριση και την εγγραφή τους στο μητρώο της ΓΓΑ. Η παράβαση αυτής της υποχρέωσης επισύρει σύμφωνα με το νέο αθλητικό νόμο ποινικές και αστικές κυρώσεις, ως αποτέλεσμα αυτού την αναβολή του αγώνα του SUPER CUP.