Βαθμολογία

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ψυχικής Υγείας

Στην Αθήνα συνεχίστηκε η φάση υλοποίησης του προγράμματος ψυχική υγείας, το οποίο πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της ΕΠΟ σε συνεργασία με την ΚΣΔΕΟ ΕΔΡΑ και εντάσσεται στον κοινωνικό πυλώνα αναπτυξιακών προγραμμάτων της ομοσπονδίας Same Field.

Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των δομών και των φορέων το προηγούμενο διάστημα, οργανώθηκαν φιλικοί αγώνες για τις δομές που εδρεύουν στην Αθήνα και στην Τρίπολη στις Αθλητικές εγκαταστάσεις του Ερμή Άνω Λιοσίων (Δευτέρα 27.6.2022).

Οι αγώνες είχαν ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα και έδωσαν τη δυνατότητα στους λήπτες υπηρεσιών και τους συνοδούς ψυχικής υγείας να κοινωνικοποιηθούν, να αθληθούν και να ψυχαγωγηθούν.

Την ευθύνη οργάνωσης από την πλευρά της ΕΠΟ είχε ο Grassroots Manager της ΕΠΟ Χρήστος Σίσκος και την υλοποίηση της διαδικασίας των αγώνων οι εκπαιδευτές Γιώργος Βασσάλος και Στέφανος Σοϊλεμές. Η διάρκεια των αγώνων και οι κανονισμοί  ήταν προσαρμοσμένοι στις δυνατότητες και στις ανάγκες των ληπτών ψυχικής υγείας.

Οι δομές και οι φορείς ψυχικής υγείας συντονίστηκαν από την ΚΣΔΕΟ ΕΔΡΑ που έχει την αποκλειστική δικαιοδοσία επικοινωνίας, συντονισμού και οργάνωσης των δομών και των φορέων ψυχικής υγείας.

Οι φιλικοί αγώνες θα συνεχιστούν στην Λαμία και το πρόγραμμα θα κορυφωθεί το Σεπτέμβριο με το πανελλήνιο πρωτάθλημα Ψυχικής Υγείας στην Αθήνα και την ολοκλήρωση της ερευνητικής μελέτης.