Διευρύνεται το δίκτυο των Προτύπων σχολείων στην Ελλάδα, δίνοντας νέα δυναμική και στην έως τώρα παραμελημένη επαγγελματική εκπαίδευση. Ο θεσμός των Προτύπων κρίνεται ιδιαίτερα επιτυχημένος, με βάση και τον συνωστισμό για μια θέση στα Πρότυπα σχολεία γενικής παιδείας, που καταγράφεται και φέτος. Το υπουργείο Παιδείας σχεδιάζει νέα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (ΠΕΠΑΛ) από την επόμενη σχολική χρονιά, τα οποία θα καλύψουν όλες τις περιφέρειες της χώρας. Μεγάλο βάρος δίνεται και στη μεταλυκειακή εκπαίδευση και κατάρτιση, δηλαδή στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), στα έδρανα των οποίων καταφεύγουν πτυχιούχοι ΑΕΙ για να μάθουν μια ειδικότητα που θα τους ανοίξει τις δύσκολες πύλες της αγοράς εργασίας.
Ειδικότερα, το τρέχον διάστημα σχεδιάζονται 19 νέα Πρότυπα ΕΠΑΛ. Με αυτά θα καλυφθεί η χώρα, καθώς τα 19 νέα σχολεία θα προστεθούν στα έξι που ιδρύθηκαν και λειτουργούν από το τρέχον σχολικό έτος σε Αργος, Επανομή, Πέραμα, Ξάνθη, Ηγουμενίτσα και Τρίκαλα. Οπως ανέφερε στην «Κ» υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Παιδείας, το ενδιαφέρον των μαθητών για τα έξι πρώτα Πρότυπα ΕΠΑΛ ήταν υψηλό, δίνοντας το σήμα για την επέκταση του δικτύου τους. Η εισαγωγή των μαθητών γίνεται με βάση τον βαθμό του απολυτηρίου Γυμνασίου.
Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια σε όλη την Ελλάδα-1«Το σύνολο των στόχων που επιτελούν τα Πρότυπα ΕΠΑΛ εξυπηρετεί την ανάδειξή τους σε βασικό πυλώνα κοινού στρατηγικού σχεδιασμού και αναβάθμισης του συστήματος της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», λέει το υπουργείο. Παράλληλα, με τον θεσμό ενισχύονται ο βαθμός αυτονομίας των μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης, με ενεργό ρόλο των εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας, η προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας στην πράξη, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήματα των ΑΕΙ, η δοκιμαστική εισαγωγή νέων επαγγελματικών τομέων και ειδικοτήτων πριν από την ευρεία εφαρμογή τους και η εναρμόνιση των επαγγελματικών τομέων και ειδικοτήτων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.
Ταυτόχρονα, θα διευρυνθεί το δίκτυο των Πειραματικών και Θεματικών ΙΕΚ. Σήμερα λειτουργούν από πέντε σε κάθε τύπο ΙΕΚ και από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά θα δημιουργηθούν άλλα πέντε, συνολικά 15, χωρίς να έχει διευκρινισθεί ο τύπος τους. Τα Πειραματικά ΙΕΚ στοχεύουν στην υποστήριξη του πειραματισμού και της πιλοτικής εφαρμογής καινοτομιών στο σύστημα της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και θα συμβάλουν στον καλύτερο σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή μεθόδων κατάρτισης. Από την άλλη, τα Θεματικά ΙΕΚ στοχεύουν στην υποστήριξη μιας ολιστικής εφαρμογής και λειτουργίας ειδικοτήτων, που αντιστοιχούν σε στοχευμένους αναπτυξιακούς τομείς της οικονομίας και σε ευρύτερες ανάγκες του κοινωνικού συνόλου.
Το έργο της διεύρυνσης των Προτύπων ΕΠΑΛ και των ΙΕΚ χρηματοδοτείται με 50 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Απόστολος Λακασάς (Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ)