Βαθμολογία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η «Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία» (ΕΠΟ), που εδρεύει στην Αθήνα Πάρκο Γουδή ΤΚ 11510 (τηλ 210 9306000) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει τα ανάλογα μέσα και τεχνογνωσία καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα να συμμετάσχει σε εκδήλωση ενδιαφέροντος

α) για τη μίσθωση, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών πινακίδων διαφημιστικών προβολών, LED/SMD ελάχιστου μήκους 240 - 260 μέτρων, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του τελικού αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας 2022 για την 1η τηλεοπτική σειρά και β) για τη μίσθωση, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών πινακίδων διαφημιστικών προβολών, LED/SMD ελάχιστου μήκους 100 μέτρων, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του τελικού αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας 2022 για την ευθεία της 2ης τηλεοπτική σειράς.

Ο Τελικός Αγώνας του Κυπέλλου Ελλάδας θα διεξαχθεί το Σάββατο, 21 Μαΐου 2022 στο ΟΑΚΑ.

Η Ε.Π.Ο. καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι την 13η Μαΐου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00.

Η προσφορά των ενδιαφερομένων οφείλει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά και τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στους αναλυτικούς όρους της πρόσκλησης .

Οι αναλυτικοί όροι της πρόσκλησης χορηγούνται από τα γραφεία της Ε.Π.Ο. – Υπηρεσία Πρωτοκόλλου Πάρκο Γουδή 11510 Αθήνα τηλ. 210 9306000 κατά τις εργάσιμες ώρες.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2022

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε. Ε.Π.Ο.