Βαθμολογία

Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΕΠΟ

Την Παρασκευή 18 Μαρτίου και ώρα 10:00 θα πραγματοποιηθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Ενώσεων-Μελών της ΕΠΟ στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

Τα θέματα της Γ.Σ. είναι τα εξής:

Επικύρωση ορισθέντων μελών του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου, ήτοι 2 τακτικών μελών και 1 αναπληρωματικού μέλους (άρθρο 62 Καταστατικού).

Επικύρωση εκλεγέντων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης (άρθρο 52 Καταστατικού).