Βαθμολογία

Στις 11/2 θα συζητηθεί το ιδιοκτησιακό της Ξάνθης

Οι αποφάσεις της ΕΕΑ:

2. Αίτηση της εταιρείας “ANAVADIA ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.” περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1905.

Παραίτηση λόγω εξόφλησης

3. Ακρόαση της ΠΑΕ Α.Ο. ΞΑΝΘΗ σύμφωνα με το άρθρο 77 Α παρ.1 εδ.εδ. α΄και δ΄και παρ.9 ν.2725/1999, όπως ισχύει, σχετικά με το νυν ιδιοκτησιακό της καθεστώς.

Αναβάλλει για 11-02-2022

4. Έγκριση Γενικής Συνέλευσης Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας « Γυμναστικός Σύλλογος ΄΄Γ.Σ. Εργοτέλης 88 ΠΑΕ» στις 31-12-2021 σχετικά με τη νομιμότητα συμμετοχής μετόχων.

Εγκρίνεται