Βαθμολογία

ΕΠΣΛ: Δικαιολογητικά Δήλωσης συμμετοχής

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΕΠΣΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021 – 2022

1. Δήλωση Συμμετοχής υπογεγραμμένη και σφραγισμένη
2. Βεβαίωση μη οφειλής από το Λογιστήριο της Ε.Π.Σ.Ν.Λ.
3. Διοικητικό Συμβούλιο
4. Συνυποσχετικό Διαιτησίας
5. Παραχωρητήριο γηπέδου