Βαθμολογία

Έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο στην Καβάλα

Μετά την πόρτα από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού της ΕΠΟ, η οποία δεν χορήγησε πιστοποιητικό συμμετοχής στην Καβάλα για το πρωτάθλημα της Super League 2, η διοίκηση ανακοίνωσε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή. Όπως ανακοινώθηκε:

Π ρ ο ς
1. κ. Δήμαρχο Καβάλας
2. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Καβάλας

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε

στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 06 Αυγούστου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, «με τηλεδιάσκεψη», σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ, την εγκύκλιο 426/Α.Π. 77233/13-11-20 του ΥΠ.ΕΣ. με το παρακάτω θέμα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. «Ενημέρωση και συζήτηση για τις εξελίξεις στην ομάδα ΠΑΕ ΑΟΚ 1965».

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στις εξελίξεις που υπάρχουν για την πορεία της ομάδας ΠΑΕ ΑΟΚ 1965».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κωνσταντίνος Πεφάνης