Βαθμολογία

Συστάθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ του Τυρνάβου 2005

Συστάθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ του Τυρνάβου 2005
Πρόεδρος: Σαλτζίδης Γιώργος
Α' αντιπροεδρος: Καλακαλάς Ανδρέας
Β' αντιπρόεδρος: Σαΐτης Γρηγόρης
Γραμματέας: Πατσιαούρας Αθανάσιος
Ταμίας: Ζαρόγιαννος Γιάννης
Α' γενικός αρχηγός /έφορος: Κουτίνας Δημήτρης
Β' γενικός αρχηγός: Γανός Θεόδωρος
Υπεύθυνος ακαδημιών /τμήμα υποδομών: Ζαγκότης Χριστόφορος
Υπεύθυνος ακαδημιών: Παπαδόπουλος Πάνος
Μέλος: Λίταινας Μιχάλης