Βαθμολογία

Δικαιολογητικά συμμετοχής σωματείου στις αρχαιρεσίες

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της ΕΠΣΝ Λάρισας, για τη νόμιμη παρουσία στις αρχαιρεσίες των εκλογών στις 29 Ιουνίου 2021 θα πρέπει οι εκπρόσωποι να καταθέσουν τα απαραίτητα έγγραφα στη γραμματεία της ΕΠΣΝ Λάρισας καθημερινά 10.00-14.00.

Πρακτικό Συνεδρίασης ΔΣ