Βαθμολογία

Λήξη προθεσμίας πρώτων εγγραφών ανηλίκων

Από το Δ.Σ. της ΕΠΣΝ Λάρισας υπενθυμίζεται ότι τη Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 λήγει η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για πρώτες εγγραφές ανηλίκων.
Λόγω της κατάστασης με την πανδημία, όσοι επιθυμούν να εκδώσουν δελτία πρώτης εγγραφής θα πρέπει να κλείσουν ραντεβού καλώντας στα γραφεία καθημερινά 09.30-13.30.
Υπενθυμίζεται ότι τα απαραίτητα έγγραφα για δελτίο πρώτης εγγραφής είναι:
– Αίτηση Μεταβολών
– Πράξη συναίνεσης προσωπικών δεδομένων (επικυρωμένο από ΚΕΠ)
– Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
– Φωτογραφία
– Κάρτα υγείας