Βαθμολογία

Απόφαση Δευτεροβάθμιου Οργάνου Αδειοδότησης

Το Δευτεροβάθμιο Όργανο Αδειοδότησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κατά τη συνεδρίασή του στις 31 Μαΐου 2021 εξέτασε τον φάκελο του αθλητικού σωματείου Αθλητική Ένωση Λάρισας (Α.Ε.Λ.) και την υπ’ αριθμόν 11815/27.5.2021 έφεση του ανωτέρω σωματείου κατά της υπ’αριθμόν 15/24.5.2021 απόφασης του Π.Ο.Α. και έλαβε την ακόλουθη απόφαση: Απορρίπτει την έφεση ως απαράδεκτη λόγω μη κατάθεσης του απαιτούμενου παράβολου.