Βαθμολογία

Άνοιγμα σε Alpha και Mega από Ν. Κοκλώνη

Σε ανώνυμη εταιρεία μετατρέπεται η Barking Well Media Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία του Νίκου Κοκλώνη. Τα ανοίγματα σε συνεργασίες με Alpha και Mega, που σημαίνουν και την πρόσληψη προσωπικού, επιτάχυναν τη διαδικασία αλλαγής της εταιρείας, η οποία ξεκίνησε ως ΙΚΕ με 4.000 ευρώ και σήμερα έχει μετοχικό κεφάλαιο 2.204.000 ευρώ.

Η υφιστάμενη ΙΚΕ έχει ως μετόχους την Koklonis Group of Companies με 2.137.880 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ έκαστο, και τον Νίκο Κοκλώνη με 66.120 εταιρικά μερίδια, ίδιας αξίας. Το σύνολο των υποχρεώσεων στο τέλος του 2020 ανήλθε σε 2.888.358 ευρώ. Το ενεργητικό της ήταν 2.517.669 ευρώ και το παθητικό της 2.888.358 ευρώ, που σημαίνει ότι η καθαρή της θέση ήταν αρνητική κατά 370.688 ευρώ. Η εταιρεία ενδέχεται να μετακομίσει στις εγκαταστάσεις του Alpha στην Κάντζα.

Typologies