Βαθμολογία

Αποφάσεις Διαιτητικού Δικαστηρίου (5/2)

Κατά την τελευταία του συνεδρίαση, το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ έλαβε τις εξής αποφάσεις.

Δέχτηκε τυπικά και κατ’ ουσίαν την έφεση του ποδοσφαιριστή Νγκογκ Ντάβιντ κατά της υπ΄ αριθμ. 368/2020 απόφασης της ΠΕΕΟΔ της ΕΠΟ και κατά της ΠΑΕ Πανιώνιος. Εξαφάνισε την εκκαλουμένη υπ’ αριθμ. 368/2020 απόφαση της ΠΕΕΟΔ της ΕΠΟ. Κράτησε και δίκασε την κρινόμενη από 14.07.2020 υπ’ αριθμ. πρωτ. 13641/15.07.2020 προσφυγή του εκκαλούντος ποδοσφαιριστή. Δέχτηκε την προσφυγή. Υποχρεώνει την εφεσίβλητη – καθ’ ής η προσφυγή ΠΑΕ «ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» να καταβάλλει στον προσφεύγοντα - εκκαλούντα Ντάβιντ (Ngog David) του Dieudonne το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (35.887,62 €), με το νόμιμο τόκο, από τότε που έκαστο επιμέρους αιτούμενο κονδύλιο απαίτησης κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, ήτοι το ποσό των 13.000 ευρώ από την 17.07.2018, το ποσό των 13.554,30 ευρώ από την 01.10.2018 και το ποσό των 9.333,32 ευρώ από 09.07.2020, μέχρι την πλήρη εξόφληση.

Δεν προχώρησε στην αίτηση αναψηλάφησης του Εμμανουήλ Παπαστεριανού κατά της ΠΑΕ Άρης και της 129/2020 αποφάσεις του Δ.Δ.Π./ΕΠΟ, καθώς και την ασκηθείσα σχετική πρόσθετη παρέμβαση του Π.Σ.Α.Π.

Δεν προχώρησε στην αίτηση αναψηλάφησης του MATIAS RICARDO VERON κατά της ΠΑΕ ΟΦΗ και της 130/2020 αποφάσεις του Δ.Δ.Π./ΕΠΟ, καθώς και την ασκηθείσα σχετική πρόσθετη παρέμβαση του Π.Σ.Α.Π.