Βαθμολογία

Την Δευτέρα οι αιτήσεις για το Εξοικονομώ

Την Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για ένταξη στο πρόγραμμα "Εξοικονομώ-Αυτονομώ", μετά την δίμηνη παράταση που δόθηκε.
Η υποβολή των αιτήσεων που αφορούν πολυκατοικίες (Τύπος Α & Β) θα ξεκινήσει από τις 3 Φεβρουαρίου 2021 σε όλη την επικράτεια. Η ώρα έναρξης της διαδικασίας, παραμένει ως είχε, στις 10 π.μ.
Σε σχέση με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, έπειτα από την αξιολόγηση ζητημάτων που ετέθησαν από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και για την απρόσκοπτη λειτουργία της πλατφόρμας λόγω των έκτακτων περιοριστικών μέτρων για την πανδημία του Covid-19, αποφασίστηκαν οι εξής τεχνικές προσαρμογές:
Ορίζεται διάστημα πέντε λεπτών ως ελάχιστος χρόνος από τη δημιουργία της αίτησης έως την υποβολή της.
Βελτιώνονται επιμέρους σημεία που αφορούν στην πληροφόρηση που λαμβάνουν οι χρήστες κατά τη συμπλήρωση στοιχείων και τη διενέργεια των εσωτερικών ελέγχων του πληροφοριακού συστήματος.
Διευκολύνονται οι υποβολές αιτήσεων για τις πολυκατοικίες Α και Β τύπου, μεταθέτοντας την υποχρέωση υποβολής στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο.
Το ύψος του διαθέσιμου προϋπολογισμού για την Περιφέρεια Θεσσαλίας ανέρχεται στα 84 εκατ. ευρώ.