Βαθμολογία

Αναδιάρθρωση Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου

Το Δ.Σ. της ΕΠΣΝ Λάρισας αποφάσισε κατά τη συνεδρίαση του στις 22 Σεπτεμβρίου 2020 στην αναδιάρθρωση της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου. Πρόεδρος της Επιτροπής ανέλαβε ο κ. Γκουτζαμάνης Ιωάννης, ενώ τα μέλη παραμένουν οι κ.κ. Λίταινας Μιχαήλ και Κατσικάρης Κωνσταντίνος.