Βαθμολογία

ΕΠΣΛ: Αιτήσεις συμμετοχής και δικαιολογητικά Διαιτητών

Από την Επιτροπή Διαιτησίας ανακοινώνεται ότι όλοι οι Διαιτητές και Βοηθοί Διαιτητές που επιθυμούν να πάρουν μέρος στα τοπικά πρωταθλήματα για την περίοδο 2020-2021, θα πρέπει να προσκομίσουν στα γραφεία της ΕΠΣΝ Λάρισας τα παρακάτω δικαιολογητικά μέχρι τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020.

Για τους Διαιτητές και Βοηθούς Διαιτητές

α) Αίτηση συμμετοχής

β) Πρόσφατο αντίγραφο ποινικού μητρώου

γ) Καρδιολογικές εξετάσεις, πρόσφατο τεστ κοπώσεως και υπέρηχο καρδιάς από Δημόσιο Νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό με τις σχετικές γνωματεύσεις

δ) Οφθαλμολογική εξέταση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό με τις σχετικές γνωματεύσεις
(για οπτική οξύτητα και αντίληψη χρωμάτων).

* Οι αξιολογημένοι Διαιτητές και Βοηθοί Διαιτητές όπως και οι υπό Αξιολόγηση Διαιτητές και Βοηθοί Διαιτητές που τα παραπάνω έγγραφα είναι προαπαιτούμενα για την ΚΕΔ θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά και στην ΕΠΣΝ Λάρισας (να κρατηθούν αντίγραφα αυτών).