Βαθμολογία

Αναστολή λειτουργίας δύο κλινικών μετά τα κρούσματα

Στη λήψη πρόσθετων μέτρων προχωράει η διοίκηση του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου, μετά τα κρούσματα στους γιατρούς, με κυριότερο αυτό της προσωρινή αναστολής των κλινικών ΩΡΛ και Αγγειοχειρουργικής μέχρι την Κυριακή.