Βαθμολογία

Εκτός των μετρήσεων τηλεθέασης η ΕΡΤ

Η ΕΡΤ είχε ανακοινώσει πως θα προχωρήσει στη διενέρεγαι ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για τη μέτρηση τηλεθέασης στα κανάλια ΕΡΤ1, ΕΡΤ2, ΕΡΤ3 και όλων των τηλεοπτικών σταθμών πανελλήνιας και περιφερειακής εμβέλειας, καθώς και την καταγραφή της τηλεοπτικής συμπεριφοράς των τηλεθεατών σε πανελλαδική βάση.

Η τότε διοίκηση φαίνεται πως είχε θέμα με τις χαμηλές μετρήσεις της ΕΡΤ, αμφισβητώντας, παράλληλα, τα αποτελέσματα της εταιρείας μετρήσεων, Ο προϋπολογισμός της εταιρείας για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό ανερχόταν σε 400.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και μοναδικό κριτήριο για την υπογραφή της σύμβασης ήταν η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά.

Ωστόσο, πριν λίγες ημέρες το Δ.Σ. της ΕΡΤ ακύρωσε τον διαγωνισμό και σε σχετική ανακοίνωση, αναφέρει πως«ενδιαφέρον υπήρξε μόνο από την εταιρεία Nielsen» (!). Παράλληλα, σημειώνεται πως «ανοικτά ζητήματα που καταγράφονται από τους ιδιωτικούς σταθμούς σε σχέση με τη μέτρηση, με κορυφαία την απουσία εσωτερικού έλεγχου της έρευνας μέτρησης» και προστίθεται ότι για τους λόγους αυτούς η ΕΡΤ οδηγείται στο «να ζητήσει εξαίρεση από τη δημοσίευση των στοιχείων μέτρησης, μέχρι την επαναδιατύπωση των κανόνων τηλεθέασης». Κάπως έτσι η ΕΡΤ βγαίνει εκτός μετρήσεων τηλεθέασης.