Βαθμολογία

Ανιχνεύτηκαν ποσότητες ραδιενέργειας στην Ελλάδα

Μικρές ποσότητες ραδιενέργειας ανιχνεύτηκαν στην ατμόσφαιρα της χώρας μας, όπως γνωστοποίησε η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), την Τρίτη (10/10) μετά από έρευνα από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, το ισότοπο που ανιχνεύθηκε είναι το ρουθήνιο-106 (Ru-106) και η πηγή του είναι άγνωστη.

Η Επιτροπή αναφέρει χαρακτηριστικά πως τα ευρήματα είναι μη αναμενόμενα για τη χώρα μας αν και δεν έχουν καμία ραδιολογική σημασία, θα πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω για να εξακριβωθεί η πηγή προέλευσής τους.

Οι μετρήσεις της ΕΕΑΕ και του εθνικού δικτύου των συνεργαζομένων με αυτήν εργαστηρίων ανίχνευσαν στην ατμόσφαιρα ίχνη ρουθηνίου-106 σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις, κάτω των πέντε χιλιοστών του μπεκερέλ ανά κυβικό μέτρο αέρα (mBq/m3).

Τα ευρήματα διαβιβάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), ενώ οι μετρήσεις στην ατμόσφαιρα της Ελλάδας συνεχίζονται.