Βαθμολογία

Αλλαγές και «γκρίζες ζώνες»

Με αργούς ρυθμούς προχωράει η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, αφού από τις 6 Απριλίου που άνοιξε η ηλεκτρονική πύλη του Taxisnet μέχρι χθες είχαν υποβληθεί περίπου 170.000 δηλώσεις σε σύνολο 6,2 εκατ. που εκτιμάται ότι θα ανέλθει φέτος ο αριθμός των φορολογικών δηλώσεων.

Με την προθεσμία υποβολής των φετινών δηλώσεων να λήγει στις 30 Ιουνίου, οι φορολογούμενοι για άλλη μια χρονιά δεν βιάζονται στο ραντεβού με την Εφορία.

Οι φορολογούμενοι με χρεωστικό σημείωμα θα κληθούν να πληρώσουν τον φόρο είτε εφάπαξ είτε σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη μέχρι τις 31 Ιουλίου, η δεύτερη μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου και η τρίτη έως τις 30 Νοεμβρίου. Το έντυπο Ε1 της φετινής φορολογικής δήλωσης έχει τουλάχιστον 13 αλλαγές σε διάφορα σημεία του. Οι βασικότερες αλλαγές είναι οι εξής:

Πίνακας 2: Πληροφοριακά στοιχεία.

Προστέθηκε νέος κωδικός 320, ο οποίος θα πρέπει να συμπληρώνεται στην περίπτωση που η σύζυγος ή το «μέρος συμφώνου συμβίωσης» είναι φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα εμφάνισης του ενός εκ των δύο συζύγων με διαφορετική φορολογική κατοικία από τον άλλο. Συγκεκριμένα, στον πίνακα 2 του Ε1 ο κωδικός 319 για τον σύζυγο ή 320 για τη σύζυγο μπορεί να είναι προσυμπληρωμένος δηλώνοντας ότι ο ένας εκ των δύο έχει τη φορολογική κατοικία του στο εξωτερικό.

Προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 021-022, οι οποίοι πρέπει να συμπληρωθούν από όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, προκειμένου να δικαιούνται κι αυτοί το αφορολόγητο όριο εισοδήματος των 8.636-9.545 ευρώ.

Προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 037-038, τους οποίους πρέπει να συμπληρώσουν οι κατ' επάγγελμα αγρότες, προκειμένου να κατοχυρώσουν το δικαίωμα έκπτωσης φόρου έως 1.900-2.100 ευρώ, όπως και οι μισθωτοί.

Πίνακας 4: Φορολογούμενα εισοδήματα και μειώσεις

Προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 395-396, στους οποίους δηλώνεται το ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων που καταβάλλονται από αλλοδαπούς φορείς χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, για το οποίο δεν έχει γίνει παρακράτηση φόρου, ώστε να φορολογηθεί με τη νέα αυτοτελή κλίμακα.

Προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 115-116, οι οποίοι πρέπει να συμπληρωθούν από τους φορολογούμενους που το 2016 απέκτησαν εισόδημα από υπεκμίσθωση εκτάσεων γης. Στους κωδικούς αυτούς πρέπει να δηλωθεί το ακαθάριστο εισόδημα από την υπεκμίσθωση εκτάσεων γης.

Προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 117-118, στους οποίους οι υπεκμισθωτές εκτάσεων γης πρέπει να δηλώσουν τα ποσά των ενοικίων που έχουν καταβάλει, ώστε αυτά να αφαιρεθούν (να εκπέσουν) από τα εισοδήματα που θα δηλώσουν στους κωδικούς 115-116.

Πίνακας 6: Πρόσθετα στοιχεία - Ποσά που μειώνουν την ετήσια δαπάνη.

Στους κωδικούς 661-662, διευκρινίζεται ότι, εκτός από το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ, πρέπει να δηλώνονται και τα επιδόματα ανεργίας που χορηγούν το ΓΕΝΕ (Ταμείο Ναυτικών) και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Ταμείο δημοσιογράφων και λοιπών απασχολουμένων σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης).

Προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 421-422, στους οποίους πρέπει να συμπληρωθούν τα ενοίκια που καταβάλλονται σε Ιερές Μονές του Αγίου Ορους, προκειμένου τα τέλη χαρτοσήμου επί των μισθωμάτων αυτών να χρεωθούν στους ενοικιαστές.

Πίνακας 7: δαπανες που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα ή από τον φόρο.

Προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 055-056. Πρέπει να συμπληρωθούν από όσους φορολογούμενους το 2016 χρηματοδότησαν πολιτικό κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων.

Προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 057-058, οι ο¬ποίοι πρέπει να συμπληρωθούν από όσους έχουν χρηματοδοτήσει εντός του 2016 υποψήφιο ή/και αιρετό αντιπρόσωπο της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στο κάτω μέρος της 4ης σελίδας κάθε εντύπου Ε1 που υποβάλλεται από εγγάμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης υπάρχουν χώροι για τη δήλωση δύο τραπεζικών λογαριασμών με τη συμπλήρωση των αντίστοιχων αριθμών IBAN. Με την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης του εντύπου εμφανίζεται ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο οι έγγαμοι ή οι «συμβιούντες» φορολογούμενοι προτρέπονται να δηλώσουν τους IBAN των λογαριασμών τους προκειμένου να διευκολυνθούν σε μελλοντικούς συμψηφισμούς επιστροφών φόρου που δικαιούνται με οφειλές τους, ώστε αυτοί να γίνονται αυτόματα.

ΕΘΝΟΣ (ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΡΓΑΝΑ)